Szakmai referenciáink

  • Rendszeres és eseti megbízás keretében évente 20 vállalkozás, szervezet könyvvizsgálatát
  • Évről évre mintegy 100 vállalkozás, szervezet könyvelését végezzük
  • Oktatási tevékenységünk keretében Seres Péter, a Tessedik Sámuel Főiskola címzetes docenseként, elemzés, ellenőrzés tárgyak előadója
  • Seres Gabriella az üzleti tervezés, pénzügyi ismeretek témakörében tart előadásokat felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek felkérésérePályázati tanácsadási tevékenységünk eredményeit az alábbi táblázat adatai foglalják össze:


Pályázatokkal kapcsoaltos megbízásaink 2000-2014
Megbízás típusa db Fejlesztés értéke Ft Támogatás Ft
   Pályázat vissza nem térítendő támogatásra
EMVA pályázatok 78 12.316.000.000 6.430.000.000
GOP pályázatok 45 2.040.650.000 941.225.000
DAOP pályázatok 10 1.870.600.000 1.035.300.000
TÁMOP pályázatok 5 76.428.000 56.000.000
HEFOP pályázatok 8 160.276.000 81.574.000
Munkahelyteremtő beruházások támogatása 35 1.194.475.000 678.011.000
OFA beruházási pályázat 2 20.046.804 8.300.000
Agrárgazdasági beruházások támogatása 11 429.633.000 142.778.000
Akkreditált felnőttképzési int. támogatása -NFI 2 13.700.000 10.273.000
AVOP beruházási pályázatok 22 1.140.512.202 576.725.379
Birtokösszevonási célú termőföldvásárlás támogatása 4 12.552.000 3.260.000
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásai 13 948.982.000 307.289.000
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatása 1 470.631.000 189.967.000
ESZCSM Alternatív napközbeni ellátások fejlesztése 1 1.200.000 900.000
Fiatal agrárvállalkozók támogatása 1 31.003.000 15.500.000
FMM Távmunkahelyek létrehozása 1 4.915.320 2.202.300
GVOP beruházási pályázatok 4 114.337.000 52.289.810
Kistérségi szociális felzárkóztató program 1 59.84.000 5.385.000
Magas élőmunka igényű vállalkozások támogatása 2 98.657.000 75.592.000
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 2 57.390.000 20.000.000
SAPARD beruházási pályázatok 11 330.899.000 132.359.200
Széchenyi Terv pályázatai 5 294.991.000 241.978.810
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program 2 40.700.000 38.000.000
Területfejlesztési Célelőirányzat 3 52.951.000 45.385.000
Vissza nem térítendő támogatások összesen 268 21.727.513.326 11.090.294.499
 
   Hitelkérelmek
Gazdahitel 1 13.333.000 10.000.000
Mikrohitel 18 109.170.822 85.252.000
Rulírozó hitel 2 7.000.000 7.000.000
Agrárhitelek 11 140.480.000 132.460.000
Beruházási hitelek 8 342.778.000 168.260.000
Bankgarancia 2 58.344.000 58.344.000
Európa hitel 2 119.325.000 63.227.000
MFB hitelek 4 650.000.000 520.000.000
Hitelek összesen   1.440.430.822 1.044.543.000
Mindösszesen 316 23.167.944.148 12.134.837.499

A sikeres pályázatok aránya 99%!